Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

OBCHODNO VEREJNÁ SÚŤAŽ NA PREDAJ POZEMKU C-KN 503/1

Dátum: 01.02.2016

Obec Vrádište v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Vrádište z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Popis prevodu

Obec Vrádište predáva Jánovi Novákovi Mgr.,  bytom Pelíškova 15, 909 01 SKALICA,  parcelu KN-C č. 503/1 o výmere 37  m2 , druh pozemku – orná pôda, evidovanej na LV 539 pre obec Vrádište  k.ú. Vrádište  za kúpnu cenu  0,67 EUR/m².

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa medzi pozemkami vo vlastníctve  pána Jána Nováka Mgr.,  ktorý má na týchto pozemkov vinicu a vinohradnícky domček.

Vypracoval:
Milan Kováč

Zverejnené dňa: 03.02.2016

Zvesené dňa: 18.02.2016

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.