Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

VZN obce

VZN obce Vrádište nájdete v prílohách nižšie.

Súbory na stiahnutie

VZN rok 2008

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2008 Veľkosť: 32 kB Formát: doc Dátum: 23.3.2023

VZN rok 2012

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Dodatok č. 1 k VZN č. 4 2012 Veľkosť: 35.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 5/2012 o dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 221 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku ... Veľkosť: 196.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 2/2012 o povinnosti vypracovať a ............ Veľkosť: 80.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 1/2012 o zásadách hospodárenia a nakladania ........ Veľkosť: 254 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Dodatok č.3 k VZN č.4/2012 Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Dodatok č.1 k VZN 5/2012 Veľkosť: 40.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Dodatok č. 4 k VZN 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady Veľkosť: 134.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2023
Dodatok č. 2 k VZN č. 4/2012 Veľkosť: 114.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2018

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2018 o záväzných častiach územného plánu obce Veľkosť: 341.1 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
VZN č.1/2018 ÚPN Vrádište Veľkosť: 341.1 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
Dodatok č.1 k VZN č.1/2018 Veľkosť: 29.5 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
VZN č.2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vrádište Veľkosť: 379 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2016

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrádište Veľkosť: 199.8 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
VZN č. 2/2016 o prenájme nájomných bytov v obci Vrádište Veľkosť: 188 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Dodatok č.1 k VZN 1/2016 o nakladaní s odpadmi... Veľkosť: 32.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2015

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN 3 2015 o službách a poplatkoch Veľkosť: 194 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č.1 2015 O dani za psa Veľkosť: 176 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č.2 2015 O vymedzení miest na umiestňovanie plafátov Veľkosť: 181 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2010

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD - dohoda Veľkosť: 36 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 6/2008 o dani za užívanie verejného priestranstva - dodatok 1/2010 Veľkosť: 30 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 1/2010 prevádzkový poriadok KD Veľkosť: 46 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2011

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2011 o podmienkach držania psov Veľkosť: 48.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN č. 2/2011 o verejnom poriadku Veľkosť: 196 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2013

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie ...... Veľkosť: 180 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2020

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 3/2020 o miestnom poplatku za rozvoj Veľkosť: 340.1 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
VZN č. 2/2020 o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Veľkosť: 346.8 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2021

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 2/2021 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva Veľkosť: 164.9 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
VZN č.1/2021 o nájme bytov vo vlastníctve obce Vrádište Veľkosť: 391 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2009

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 3/2009 o výške príspevku za pobyt dieťaťa .. Veľkosť: 13.7 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2022

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 3/2022 o verejnom poriadku v obci Vrádište Veľkosť: 165.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2023
VZN č. 5/2022 o zásadách odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva Veľkosť: 147.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2019

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č.1/2019 a 2/2019 - školstvo Veľkosť: 363.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023

VZN rok 2017

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č.2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v obci Vrádište Veľkosť: 343.1 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023

Bez kategórie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
VZN č. 1/2020 o ochranných pásmach cintorína obce Vrádište Veľkosť: 340.7 kB Formát: docx Dátum: 13.4.2023
Štatút obce Veľkosť: 185.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Dodatok č.2 k VZN 1/2010 - Poplatky za prenájom KD vo Vrádišti Veľkosť: 49 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN Obce Vrádište o pohrebníctve Veľkosť: 582.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN-miesto a čas zápisu do 1. roč. ZŠ Veľkosť: 44.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
Zásady hospodárnia s majetkom obce Veľkosť: 132.5 kB Formát: doc Dátum: 13.4.2023
VZN 4 2022 Stravné-školstvo Veľkosť: 334.5 kB Formát: doc Dátum: 19.2.2024
zásady hospodárenia s majetkom obce Vrádište 2024 Veľkosť: 837.8 kB Formát: pdf Dátum: 22.4.2024