Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie

Dátum: 26.02.2017

Obec Vrádište

Oznámenie

Starosta obce podľa § 12  odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení  neskorších doplnkov zvoláva riadne zasadanie obecného  zastupiteľstva

dňa  6. marca  2017 o 17,00 hod.

 v budove OcÚ Vrádište č. 136 s nasledovným programom:

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
3. Návrh programu rokovania
4. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2017
5. Žiadosť miestnych organizácií o poskytnutie dotácie z rozpočtu obce na všeobecne prospešnú činnosť 
6. Žiadosť p. Lenky Danajkovej bytom Vrádište č. 275 o zmenu Územného plánu obce
11. Interpelácia poslancov
12. Rôzne     - separovaný zber, vývoz plastov, nový svetelný bod Predajňa Animal
      Food – Zloch Martin 
13. Prijatie uznesení
14. Záver
           
                  

    vo Vrádišti dňa  27.02.2017                                        Milan Kováč, starosta

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.