Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

U P O Z O R N E N I E pre majiteľov psov

Dátum: 26.02.2017

U P O Z O R N E N I E  pre majiteľov psov

 

Vážení občania,

obec Vrádište Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2011  upravuje podmienky držania psov v našej obci.

 

V poslednom období bol zaznamenaný zvýšený voľný pohyb psov po našej obci a čoraz väčší je záujem majiteľov psov o ich venčenie formou vychádzok a prechádzok po obci, čo spôsobuje výkalmi a exkrementami znečistené verejné priestranstvá a zatrávnené plochy pred rodinnými domami  vedľa chodníkov.

Na základe týchto skutočností upozorňujem majiteľov psov na nasledovné povinnosti, ktoré im vyplývajú zo VZN obce Vrádište č. 1/2011 a zo zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.

Voľný pohyb psov v obci je zakázaný v areály Základnej a materskej školy a na verejných priestranstvách to sú všetky verejne prístupné pozemky v zastavanom území obce t.j. miestne komunikácie, chodníky, zatrávnené plochy vedľa obecných chodníkov, pri miestnych komunikáciách a v areáli futbalového ihriska a na cintorínoch.

Vodenie psa na verejnom priestranstve je možné len na vôdzke, pričom ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten kto psa vedie povinný výkaly bezprostredne odstrániť.

Ak majiteľ psa poruší tieto ustanovenia, dopúšťa sa priestupku, za ktorý môže obec v zmysle zákona č. 282/2002 z.z. §7 uložiť pokutu do výšky 65,- €. Dodržiavanie vyššie uvedených povinností majiteľov psov bude predmetom zvýšenej kontroly poslancov OZ, členov komisie pre ochranu verejného poriadku pri OZ vo Vrádišti a pracovníkov obecného úradu. Pri zistení porušenia VZN obce Vrádište č. 1/2011, ktorým sa upravujú podmienky držania psov konkrétnou osobou, bude majiteľovi psa uložená pokuta v súlade s ustanovením §7 zákona č. 282/2002 Z.z.

 

Vo Vrádišti, dňa 23.02.2016                                                                                                                

                                                                                       Milan Kováč

                                                                                             starosta

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.