Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer prevodu nehnuteľného majetku

Dátum: 15.02.2016

OBCHODNO VEREJNÁ   SÚŤAŽ   NA   PREDAJ  

POZEMKOV C-KN  p.č.503/5 a p.č. 503/6

Obec Vrádište v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Vrádište z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Popis prevodu

Obec Vrádište predáva Ladislavovi Bundalovi,  bytom 908 49 Vrádište 121, pozemky KN-C p. č. 503/5 o výmere 27  m2 , druh pozemku – orná pôda a p.č. 503/6 o výmere 21 m2 , druh pozemku – orná pôda evidovaných na LV 539 pre obec Vrádište  k.ú. Vrádište  za kúpnu cenu  0,67EUR/m².

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemky sú nevyužiteľné pre obec, nachádzajú sa medzi pozemkami vo vlastníctve  pána Ladislava Bundalu,  ktorý má na týchto pozemkoch vinicu a vinohradnícky domček.

Vypracoval:
Milan Kováč

Zverejnené dňa:  15.02.2016

Zvesené dňa:      02.03.2016

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.