Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

4. riadne zasadanie obecného zastupiteľstva

Dátum: 29.11.2015

Obec Vrádište
______________________________________________

POZVÁNKA

Starosta obce podľa § 12  odst. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení    neskorších doplnkov zvoláva 4. riadne zasadanie obecného  zastupiteľstva

7. decembra 2015  t . j . pondelok  o 17.00 hod.
v budove Obecného úradu  Vrádište č. 136  

   
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
3. Návrh programu rokovania
4. Návrh rozpočtu obce na obdobie  2016 – 2018    
5. Návrh   VZN č. 1/2015 O dani za psa
6. Návrh  VZN č. 2/2015 O vymedzení miest na umiestňovanie volebných plagátov v čase volebnej kampane 
7. Návrh VZN č. 3/2015 O službách poskytovaných obcou a poplatkoch za tieto služby
8. Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 4/2008 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ s MŠ Vrádište
9. Návrh Dodatku  č. 1 k VZN č. 4/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
10. Rozpočtové opatrenie č. 3/2015 – Zmena rozpočtu
11. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na roky 2016-2018 a k rozpočtovému opatreniu
12. Ukončenie zmluvy o zriadení Spoločného školského úradu s mestom Skalica
13. Interpelácia poslancov
14. Rôzne
15. Prijatie uznesení
16. Záver
 

Vo Vrádišti dňa 30.11.2015

Milan Kováč 
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.