Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zimné vykurovacie obdobie

Dátum: 08.10.2015

VYKUROVACIE OBDOBIE

V á ž e n í    o b č a n i a !

     Zimné vykurovacie obdobie je sprevádzané aj zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, rovnako od samotných systémov vykurovania, ako aj od ich nesprávnej obsluhy, o čom nás každoročne presvedčuje štatistika požiarovosti. Aby sme predchádzali týmto nežiaducim javom, chceme Vás aspoň stručne informovať o tom, ako im predísť.

     Najčastejšie zisťované nedostatky sú nevyhovujúci technický stav komínov, nesprávna inštalácia a obsluha vykurovacích telies nedovolená manipulácia s otvoreným ohňom a horľavými kvapalinami, ponechanie detí bez dozoru, odkladanie žeravého popola na nebezpečných miestach a do horľavých nádob a pod. V poslednom období , žiaľ, sme museli registrovať aj úmyselné podpaľačstvo.

     OR HaZZ Vám preto ponúka niekoľko dobre myslených rád, najmä:

- neprekurujte vykurovacie telesá, neskladujte a nesušte v ich blízkosti horľavé materiály a neponechávajte ich bez dozoru,

- nepoužívajte k rozkurovaniu horľavé kvapaliny, najmä benzín, petrolej či denaturovaný lieh,

- inštaláciu vykurovacích telies zverte vždy odborníkom pri plnom rešpektovaní pokynov výrobcu,

- dbajte na to, aby vykurovacie telesá – šporáky, pece a pod. boli umiestnené na nehorľavej podložke predpismi určených rozmerov a odborne zaústené do komínových prieduchov,

- popol z vykurovacích telies vysýpajte zásadne do nehorľavých a uzatvárateľných nádob,

- v zimnom období najmä na dedine vytvárajú požiarne nebezpečenstvo primitívne drevené údiarne. Venujte údeniu potrebnú pozornosť, aby Vašu prácu nezničil požiar,

- nezabúdajte, že aj adventný venček a vianočný stromček, pôsobiaci neopísateľnú radosť najmä deťom, už mnoho krát narušil čaro Vianoc vznikom požiaru od zapálených sviečok. Toto nebezpečenstvo zvyšuje hra detí pri stromčeku ponechaných bez dozoru,

- dbajte na to, aby neboli ponechané v prevádzke a bez dozoru také spotrebiče, ktorých technické parametre a vyhotovenie vyžadujú trvalý dozor, ako napr. tepelné spotrebiče bez automatickej regulácie,

- dodržujte predpismi stanovené zásady pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, kovových tlakových nádoba propán-bután, tuhé palivá a iné materiály.

     Vážení spoluobčania!

     Len dôsledným dodržiavaním týchto rád predídete možnému vzniku požiarov vo vašich domovoch. Zamyslite sa nad nimi, Pripomínane Vám, že ktorýkoľvek príslušník OR HaZZ alebo člen DPO vykonávajúci preventívne prehliadky rodinných domov a niektorých fyzických podnikajúcich osôb a právnických osôb, hlavne teraz, keď sa začína vykurovacie obdobie, sú pripravení odborne Vám poradiť v otázkach, ktoré Vám robia problémy. Využite preto túto možnosť, aby ste Vy a celá Vaša rodina prežili zimné obdobie spokojne a bez obáv z požiarov.

pplk. Bc. Jozef Morávek
Okresné riaditeľstvo
HaZZ v Skalici

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.