Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obchodno verejna súťaž

Dátum: 19.08.2015

OBCHODNO VEREJNÁ   SÚŤAŽ   NA   PREDAJ  
POZEMKU ČASTI POZEMKU  p.č. 264/13

Obec Vrádište v zmysle §9a) ods. 8 písm. e) Zákona 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov o majetku obcí zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku obce Vrádište z dôvodu hodného osobitného zreteľa:

Popis prevodu

Obec Vrádište predáva Mariánovi Rakšánymu,  bytom Vrádište 151, 908 49 Vrádište,   parcelu KN-C č. 264/13 o výmere 199  m2 , druh pozemku – zastavané plochy a nádvoria, evidovanej na LV 539 pre obec Vrádište  k.ú. Vrádište  za kúpnu cenu  0,67 EUR/m².

Dôvodom osobitného zreteľa je skutočnosť, že pozemok je nevyužiteľný pre obec, nachádza sa pri pozemkoch vo vlastníctve  pána Mariána Rakšányho,  ktorý má na týchto pozemkov záhradu.

Vypracoval:
Milan Kováč

Zverejnené dňa: 19.08.2015

Zvesené dňa: 04.09.2015

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.