Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na mimoriadne zasadanie obecného zastupiteľstva

Dátum: 13.04.2015

POZVÁNKA

Pozývame Vás na mimoriadne zasadanie obecného  zastupiteľstva
 
dňa  16. apríla   2015  t . j . vo štvrtok  o 17.00 hod.
Zasadanie OcZ  bude v budove Obecného úradu č. 136  
 
 1. Otvorenie
 2. Kontrola uznesenia z minulého zasadania OZ
 3. Návrh programu rokovania
 4. Voľba  hlavného kontrolóra obce Vrádište
 5. Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2015
 6. Odpredaj novovytvoreného pozemku  registra „C“ KN parcela číslo 461/94 v k.ú. Vrádište vo yýmere 54 m2  podľa verejnej obchodnej súťaže pre Mgr. Martinu Juráčkovú, trvale bytom Prietržka č. 132 z dôvodu hodného osobitného zreteľa za kúpnu cenu 16,60 €/ m2.
 7. Prerokovanie platu starostu v zmysle § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov
 8. Interpelácie poslancov
 9. Rôzne
 10. Prijatie uznesení
 11. Záver

Vo Vrádišti dňa 09.04.2015

Milan Kováč
starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.